Lifestyle

สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ(3D-printed) ปัญหาโลกแตกมันถูกกฎหมายหรือไม่?

การควบคุม ปืนจากเครื่องพิมพ์ 3D หรือ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และทุกสิ่งที่คุณควรจะรู้ การพูดคุยในความปลอดภัยของปืนที่ผลิตจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

READ MORE
1 12 13 14