News

TikTok อาจต้องเจอกับการแบนของสหรัฐฯ เว้นแต่เจ้าของชาวจีนจะขายหุ้น

มีรายงานว่าฝ่ายบริหารของ Biden ต้องการให้เจ้าของชาวจีนของ TikTok ขายหุ้นของตน มิฉะนั้นอาจถูกแบนจากสหรัฐฯ

READ MORE