บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK โชว์ฟอร์มแกร่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566

ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจรระดับโลก

ทั้งนี้ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา บลูบิค ยังได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2566 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 817 บริษัท ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันเป็นส่วนช่วยให้องค์กรเติบโตและดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานด้านความยั่งยืน

SHARE
คนเล่าเรื่องไอที ที่เชื่อว่าการได้เดินทางและการพบปะพูดคุยกับผู้คนในสายงานต่าง ที่ไม่คุ้นเคยคือกำไรชีวิต...หลงไหลในการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจ ตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อได้เจอเจ้าหน้าที่ ตม.
RELATED POSTS
รายชื่อเกมใหม่และการอัพเดตใหม่บน Apple Arcade ในสัปดาห์นี้
OPPO ผนึกเอไอเอสมอบส่วนลด OPPO Find X2 Pro 5G ทันทีสูงสุด 13,000 บาท
ซัมซุง ร่วมมือ AIS ส่ง ‘Epic Night Box Set’ เอาใจแฟนคลับ THREE MAN DOWN

Leave Your Reply

*