News

คอนเฟิร์มอีกครั้ง! “Samsung Galaxy S23 Ultra” จะมาพร้อมกล้อง 200 MP

เราได้ยินมาบ้างแล้วว่า Samsung วางแผนที่จะติดตั้งกล้องของ Galaxy S23 Ultra ที่มาพร้อมความละเอียดสูงถึง 200 MP และวันนี้มีรายงานจากแหล่งอื่นๆ ออกมา “ยืนยัน” ข้อมูลนี้เพิ่มเติมจากข่าวลือที่สุดออกมาก่อนหน้านี้

READ MORE