News PR

บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เตรียมขึ้นแท่นความนิยมในไทย

ผลสำรวจความคิดเห็นก่อนสถานการณ์โควิด-19 ชี้ถึงความเชื่อมั่นของคนไทยที่คาดหวังให้เทคโนโลยีเข้ามาเติมเต็มชีวิตด้านสุขภาพ การทำงาน และโอกาสทางธุรกิจ

READ MORE