News

Whoscall เตือนระวังมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยี AI ปลอมเสียง หลอกลวงเหยื่อ

Gogolook ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Whoscall และผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี เพื่อความเชื่อมั่น (TrustTech) เตือนภัยมิจฉาชีพในประเทศไทยเริ่มใช้วิธีหลอกลวงใหม่ด้วยเทคโนโลยี AI ปลอมเสียง

READ MORE