News

Apple เคาะวันจัดงานประชุมใหญ่ออนไลน์ WWDC21 เตรียมเปิดตัว OS รุ่นใหม่ มิ.ย. นี้

Apple กลับมาจัดงาน Worldwide Developers Conference อีกครั้งในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด เปิดให้ส่งผลงานสำหรับการแข่งขัน Swift Student Challenge แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน

READ MORE