News

JD อีคอมเมิร์ซจีนบุกอาเซียน เปิดร้านค้าไร้พนักงานแห่งแรกที่กรุงจาการ์ตา

JD ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกจากจีนเปิดร้านค้าแบบ(ร้านค้า JD.ID ) ไม่มีพนักงานบนพื้นที่ 270 ตารางเมตรที่จาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศแรกในแถบอาเซียน

READ MORE