News

สื่อดังเผย “iPhone 15” ยังชาร์จเร็วสุด 27W เท่าเดิม

แม้ว่า iPhone 15 จะเปลี่ยนพอร์ตมาเป็นแบบ USB-C อย่างเป็นทางการแล้วก็ตาม แต่มันยังคงชาร์จไฟไวที่ 27W เท่าเดิม แม้จะมีข่าวลือว่า 35W

READ MORE