News

ฉาวไม่หยุด! พนักงาน “Twitter” ลาออกเพิ่มหลายร้อยคน

สื่อดังเผยวันนี้พนักงาน “Twitter” หลายร้อยคนได้ลาออกจากบริษัท แทนที่จะเลือกที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ “Twitter 2.0” ตามนโยบายใหม่จของ “อีลอน มัสก์” ซีอีโอและเจ้าของทวิตเตอร์

READ MORE