News

TikTok อาจต้องเจอกับการแบนของสหรัฐฯ เว้นแต่เจ้าของชาวจีนจะขายหุ้น

มีรายงานว่าฝ่ายบริหารของ Biden ต้องการให้เจ้าของชาวจีนของ TikTok ขายหุ้นของตน มิฉะนั้นอาจถูกแบนจากสหรัฐฯ

READ MORE
News

จีนสั่งบล็อกเว็บไซต์ “Wikipedia” ทุกภาษา

เป็นเรื่องอีกครั้งเมื่อประเทศจีน ซึ่งเป็นดินแดนที่มีการควบคุมเรื่องของการเข้าถึงเว็บไซต์ระดับเข้มข้น ได้มีการปิดการเข้าถึงเว็บไซต์ Wikipedia ที่ Open Observatory of Network Interference ได้เปิดเผยว่าจีนได้ Block ปิดกันการเข้าถึงทุกภาษาในประเทศจีน ก่อนหน้านี้มีการปิดกันเฉพาะภาษาจีนในปี 2015

READ MORE
News

ได้เวลาเรียกร้องความเป็นธรรม HUAWEI ฟ้องรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อสภาคองเกรส

HUAWEI ฟ้องรัฐบาลสหรัฐฯ เรื่องกีดกันการขายสินค้า โดยสภาคองเกรส ชี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ วันนี้ HUAWEI  ด้ยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา คัดค้านการเห็นชอบมาตรา 889 ของกฎหมายการป้องกันประเทศ ฉบับปี 2562 (2019 National Defense Authorization Act: NDAA) 

READ MORE