News PR

ซัมซุงส่งน้ำใจบรรเทาภัยน้ำท่วม ร่วมบริจาคถุงยังชีพ 500 ถุง แก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดชัยภูมิ

จากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ซึ่งชัยภูมิเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

READ MORE