News

เมื่อ Apple ออกแบบไอคอนใหม่สำหรับ Apple Music Artists ใหม่ใน iOS 15

เมื่อวานนี้ Apple ได้อัปเดตแอพพลิเคชั่น Apple Music for Artists พร้อมการแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยและการปรับปรุง แต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งนั่นเราเห็นว่า Apple Music มีเปลี่ยนแปลงไป

READ MORE