News PR

ซัมซุงกับความสำเร็จในการเป็นผู้บุกเบิกสมาร์ทดีไวซ์ 5G ระดับโลก

อีโคซิสเต็มของเทคโนโลยี 5G ทั่วโลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งความพร้อมของผู้ให้บริการเครือข่ายและจำนวนอุปกรณ์ที่รองรับ ซัมซุงมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเทคโนโลยี 5G จากห้องทดลองมาสู่ชีวิตจริง

READ MORE