News

YouTube เตรียมทดสอบฟีเจอร์ใหม่ ซ่อนตัวเลข Dislike ปกป้องความรู้สึกของคนทำคอนเทนต์

YouTube เป็นอีกช่องทางการเสพวิดีโอของผู้ใช้งานทั่วไป และสร้างสรรค์โดยเหล่า YouTuber หรือนักสร้างสรรค์ แต่เพื่อไม่ให้กระทบจิตใจของนักสรรค์เหล่านี้

READ MORE