News

YouTube กลับมาให้บริการ Apps ผ่าน Amazon Fire TV อีกครั้ง

หลังจากที่ YouTube ได้มีการนำ Application ออกจาก Amazon Fire TV ไปพักหนึ่ง ล่าสุดมีข่าวดีอีกครั้งเพราะ Application YouTube ได้กลับมาแสดงผลใน Amazon Fire TV แล้ว และแน่นอนว่า Prime Video จะสามารถแสดงผลผ่าน Chromecast ภายในเดือนหน้า

READ MORE