News

Xiaomi ยืนยันความตั้งใจที่จะเข้าร่วมงาน MWC Barcelona 2020 ตามแผนที่วางไว้

ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องของไวรัสโคโรนา เราต้องการแจ้งให้แฟนเสียวหมี่ เพื่อนสื่อมวลชน พันธมิตร และผู้ใช้ของเราทราบว่า สุขภาพ และความปลอดภัยของทุกคนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เสียวหมี่คำนึงถึง

READ MORE