News

“แอมะซอน” ประกาศแผนลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ ในอินเดีย

แอมะซอนประกาศแผนลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ ในอินเดียเมื่อวันพุธ ไม่สนเสียงคัดค้านของบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กในอินเดียที่รวมตัวกันประท้วงการดำเนินธุรกิจของอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่จากอเมริกาในแดนภารตะ

READ MORE