How To

เคล็ดไม่ลับ! ใช้บัตรเครดิตช้อปอย่างไรให้ปลอดภัย มั่นใจยิ่งขึ้น

ในสถานการณ์ที่โรคโควิด-19 กลับมาระบาดหนักอีกครั้งเช่นนี้ หลายคนคงยังต้องพึ่งพาการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์ แต่จะช้อปออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตอย่างไรจึงจะปลอดภัยและห่างไกลมิจฉาชีพ

READ MORE
How To

บัตรสำหรับช้อปปิ้งออนไลน์ควรเป็นอย่างไร?

การระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของทุกคนหลายรูปแบบ จากการวิจัยของแคสเปอร์สกี้เมื่อปีที่แล้ว ผู้ใช้ออนไลน์จำนวนมากกว่าสามในห้า (64%) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้วิธีการช้อปปิ้งออนไลน์

READ MORE