News PR

เปิดตัวโซลูชันใหม่ Taboola High Impact เครื่องมือสร้างการรับรู้แบรนด์ สำหรับเอเจนซีและนักโฆษณา

ผสานนวัตกรรมรูปแบบโฆษณาในตำแหน่งที่สร้างผลลัพธ์สูง ควบคุมการวางโฆษณาไว้ติดกับเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์ และความสามารถเฉพาะในการเข้าถึงข้อมูลกลุ่มผู้อ่าน

READ MORE