News

YouTube เตรียมทดสอบฟีเจอร์ใหม่ ซ่อนตัวเลข Dislike ปกป้องความรู้สึกของคนทำคอนเทนต์

YouTube เป็นอีกช่องทางการเสพวิดีโอของผู้ใช้งานทั่วไป และสร้างสรรค์โดยเหล่า YouTuber หรือนักสร้างสรรค์ แต่เพื่อไม่ให้กระทบจิตใจของนักสรรค์เหล่านี้

READ MORE
News

เมื่อ “ภาพนิ่ง” อย่างเดียวไม่เพียงพอ “วิดีโอ” เท่านั้นที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง

โลกยุคใหม่คือโลกแห่งการทำคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งคอนเทนต์ที่สะท้อนถึงตัวตน หรือสิ่งที่ตนเองสนใจ

READ MORE