ด้วยความร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำ Apple จะศึกษาเกี่ยวกับการได้ยิน สุขภาพของผู้หญิง การเคลื่อนไหวและสุขภาพหัวใจ

ในวันนี้ Apple ได้ประกาศงานวิจัยทางการแพทย์ที่ไม่เคยมีมาก่อน 3 ชิ้น ด้วยความร่วมมือกับสถาบันวิชาการและการวิจัยชั้นนำ ซึ่งจะเข้าถึงผู้เข้าร่วมมากกว่าที่เคยมีมา งานวิจัยจะให้บริการในแอพ Research ใหม่

ซึ่งจะช่วยให้สามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างทั่วถึงด้วยการรวมสถาบันวิชาการด้านการแพทย์ หน่วยงานบริการด้านสุขภาพต่างๆ และผลิตภัณฑ์ Apple ที่ลูกค้าใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเข้าไว้ด้วยกัน ผู้เข้าร่วมจะได้มีส่วนร่วมกับงานวิจัยทางการแพทย์ที่มีประโยชน์และช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่ล้ำหน้ารุ่นต่อไป แอพ Research จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store ภายในปีนี้

“จากงานวิจัยเกี่ยวกับหัวใจของ Apple เราพบว่าเราสามารถสร้างผลกระทบทางบวกต่อการวิจัยทางการแพทย์ที่จะช่วยผู้ป่วยในปัจจุบันและสร้างผลงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไป” Jeff Williams ประธานฝ่ายปฏิบัติการของ Apple กล่าว “การประกาศในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อสุขภาพด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมในวงกว้างมากขึ้นกว่าที่เคย”

งานวิจัยประกอบด้วย

งานวิจัยด้านสุขภาพของผู้หญิงของ Apple: ด้วยความร่วมมือกับ Harvard T.H. Chan School of Public Health และ National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), NIH Apple ได้จัดทำงานวิจัยระยะยาวชิ้นแรกที่มุ่งเน้นที่รอบเดือนและเงื่อนไขทางนรีเวชวิทยา งานวิจัยนี้จะกล่าวถึงการคัดกรองและการประเมินความเสี่ยงของเงื่อนไขต่างๆ เช่น กลุ่มอาการถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ (PCOS), ภาวะไม่เจริญพันธุ์, โรคกระดูกพรุน, การตั้งครรภ์ และช่วงการเริ่มหมดประจำเดือน (Menopausal Transition)

งานวิจัยด้านหัวใจและการเคลื่อนไหวของ Apple: Apple ร่วมมือกับ Brigham and Women’s Hospital และ American Heart Association ในการทำการวิจัยที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการส่งสัญญาณของอัตราการเต้นของหัวใจและการเคลื่อนไหว เช่น เวลาเฉลี่ยต่อระยะทางของการเดินขึ้นบันได ที่เชื่อมโยงกับการเข้ารักษาที่โรงพยาบาล การล้ม สุขภาพหัวใจ และคุณภาพชีวิต เพื่อที่จะส่งเสริมการเคลื่อนไหวที่ดีต่อสุขภาพและปรับปรุงสุขภาพระบบหัวใจหลอดเลือด

งานวิจัยด้านการได้ยินของ Apple: Apple กำลังศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพการได้ยินโดยร่วมมือกับ University of Michigan งานวิจัยด้านการได้ยินของ Apple เป็นงานวิจัยชิ้นแรกในด้านนี้ที่รวบรวมข้อมูลมาระยะหนึ่งเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าการเปิดรับต่อเสียงในทุกๆ วันมีผลต่อการได้ยินอย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะถูกแชร์ให้กับองค์การอนามัยโลก (WTO) เพื่อสนับสนุนโครงการ Make Listening Safe

การให้การสนับสนุนของ Apple ต่อชุมชนการวิจัยทางการแพทย์เริ่มต้นด้วยการแนะนำ ResearchKit และ CareKit ซึ่งได้ยกระดับความเร็วและระดับการศึกษาและให้บริการการดูแลสุขภาพ Apple ใช้ ResearchKit ในการสร้างงานวิจัยด้านหัวใจของ Apple 

ซึ่งเป็นงานวิจัยชิ้นใหญ่ที่สุดในประเภทนี้ และได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่งานวิจัยขนาดใหญ่แบบเสมือนสามารถมีต่อการวิจัยค้นคว้าทางการแพทย์ ด้วยการศึกษาภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วเพื่อเป็นการตรวจสอบสำหรับคุณสมบัติการแจ้งจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอบน Apple Watch” ผู้หญิงคิดเป็นจำนวนประชากรครึ่งหนึ่งของโลก

 แต่ในปัจจุบันการลงทุนเพื่อศึกษาวิจัยความต้องการด้านสุขภาพสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะกลับมีจำกัด” Michelle A. Williams นักระบาดวิทยาด้านการสืบพันธุ์ และคณบดีที่ Harvard T.H. Chan School “งานวิจัยที่ไม่มีใครเทียบได้ในแง่ของขอบเขตนี้จะช่วยสร้างความก้าวหน้าในด้านความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยทางชีววิทยาและสังคมของสุขภาพของผู้หญิง อันจะนำไปสู่ผลทางสุขภาพที่ดีขึ้น”

“นี่เป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักวิจัย NIEHS ในการมีส่วนร่วมกับการออกแบบงานวิจัยและใช้ข้อมูลที่ได้ในการตอบคำถามใหม่ๆ ซึ่งไม่เพียงแต่สำคัญต่อผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้หญิงทุกวัยด้วย” Dale Sandler, Ph.D. หัวหน้าสาขาวิชานรีเวชวิทยากล่าว

“เราตื่นเต้นที่จะได้ทำงานร่วมกับ Apple และผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมด เพื่อที่เราจะได้ระบุคุณสมบัติของสรีรวิทยาที่ซับซ้อนของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ผลที่ต่างกันในด้านสุขภาพหรือโรคเรื้อรัง และจะได้ใช้ข้อมูลนี้ในการเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพของตนเองแก่บุคคลทั่วไป” Calum MacRae รองประธานฝ่าย Scientific Innovation คณะแพทยศาสตร์ของ Brigham and Women’s Hospital และรองศาสตราจารย์คณะแพทยศาสตร์ Harvard Medical School กล่าว

“ที่ American Heart Association เราไม่หยุดพัฒนาเพื่อโลกที่ผู้คนจะมีชีวิตยืนยาวและสุขภาพดีขึ้น และเรามุ่งมั่นที่จะให้ความรู้และเสริมศักยภาพให้คนทั่วไปใส่ใจทุกด้านของสุขภาพหัวใจและความเป็นอยู่ที่ดีโดยทั่วไปของตน” Nancy Brown CEO ของ American Heart Association กล่าว “เราเ

ชื่อว่าโซลูชันเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นที่พยายามให้ข้อมูลเชิงลึกด้านสุขภาพจะช่วยเสริมศักยภาพให้เราไปถึงจุดนั้นได้ เราทำงานร่วมกับ Apple และ Brigham and Women’s Hospital ในการวิจัยด้านหัวใจและการเคลื่อนไหวของ Apple เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางร่างกายจำนวนมากกับสุขภาพหัวใจโดยรวมของบุคคล เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและปัจจัยแทรกแซงเพื่อการปรับปรุงสุขภาพ”

“เราตื่นเต้นกับโอกาสพิเศษที่ได้ร่วมมือกับ Apple เพื่อศึกษาว่ากิจกรรมในชีวิตประจำวันมีผลต่อการได้ยินของเราอย่างไร” DuBois Bowman คณบดี University of Michigan School of Public Health กล่าว “ข้อมูลที่รวบรวมมาจากความร่วมมือนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญในการแสดงให้เห็นผลกระทบด้านสาธารณสุขของการเปิดรับเสียงในรูปแบบต่างๆ ที่มีต่อการสูญเสียการได้ยินในสหรัฐอเมริกา”

 “องค์การอนามัยโลก ยินดีที่ได้รู้ว่าการศึกษา Apple Hearing Study จะช่วยให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวพฤติกรรมการฟัง และรูปแบบการฟังของผู้ใช้มากขึ้น” Dr. Shelly Chadha เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคของ Prevention of Deafness and Hearing Loss ขององค์การอนามัยโลกกล่าว “WHO เชื่อว่าวัยรุ่นกว่าพันล้านคนมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินเนื่องจากการฟังที่ไม่ปลอดภัย” WHO จึงต้องการรณรงค์ให้เกิดการรับรู้และสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการฟังที่ปลอดภัย และจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้วางแผนการส่งเสริมสุขภาพด้านนี้ในอนาคต”

ขอบคุณที่มา: www.apple.com

SHARE
คนเล่าเรื่องไอที ที่เชื่อว่าการได้เดินทางและการพบปะพูดคุยกับผู้คนในสายงานต่าง ที่ไม่คุ้นเคยคือกำไรชีวิต...หลงไหลในการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจ ตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อได้เจอเจ้าหน้าที่ ตม.
RELATED POSTS
OPPO คว้า “ญาญ่า-อุรัสยา”คัมแบ็คพรีเซ็นเตอร์อีกครั้งกับ “OPPO Reno6 Z 5G”
หลุดข้อมูล iPhone รุ่นใหม่อาจมี “Pro” ต่อท้ายแทนของเก่าอย่าง Plus และ Max
OPPO เปิดตัว OPPO Reno 4 และ Reno 4 Pro อย่างเป็นทางการ!

Leave Your Reply

*